ABC Code Set

G - Herbs and natural substances

section notes

GA - Oriental

section notes

GAG - Oriental herbs and natural substances beginning with letter G

section notes
GAGAA Ganoderma lucidum / lin zhi
GAGAB Gardeniae / zhi zi
GAGAC Gastrodiae / tian ma
GAGAD Gentiana macrophylla / qin jiao
GAGAE Gentiana scabra / long dan
GAGAF Ginkgo / yin guo / ying xing ye
GAGAG Ginseng / ren shen / xi yan she
GAGAH Gleditsia / zao jiao ci
GAGAI Glehniae littoralis / bei sha shen
GAGAJ Glycyrrhiza / gan cao
GAGZZ Undefined Oriental herb and natural substance letter G narrative required
free demo
request yours today
pricing
for any budget
sign IN
welcome back!

Thank you for choosing Find-A-Code, please Sign In to remove ads.