Lorazepam  - NDC drug/product


NDCs and labelers of "Lorazepam":

NDCTrade NameLabeler Name
50090-0272LorazepamA-S Medication Solutions
50090-0273LorazepamA-S Medication Solutions
50090-0274LorazepamA-S Medication Solutions
50090-2576LorazepamA-S Medication Solutions
50090-2748LorazepamA-S Medication Solutions
50090-2810LorazepamA-S Medication Solutions
50090-2841LorazepamA-S Medication Solutions
50090-2913LorazepamA-S Medication Solutions
50090-3141LorazepamA-S Medication Solutions
50090-3093LorazepamA-S Medication Solutions
50090-3146LorazepamA-S Medication Solutions
50090-3510LorazepamA-S Medication Solutions
50090-3462LorazepamA-S Medication Solutions
50090-4001LorazepamA-S Medication Solutions
50090-4157LorazepamA-S Medication Solutions
50090-4191LorazepamA-S Medication Solutions
50090-5081LorazepamA-S Medication Solutions
50090-5508LorazepamA-S Medication Solutions
50090-5509LorazepamA-S Medication Solutions
54569-1585LorazepamA-S Medication Solutions LLC
54569-2173LorazepamA-S Medication Solutions LLC
54569-2687LorazepamA-S Medication Solutions LLC
54569-5401LorazepamA-S Medication Solutions LLC
50090-0275LorazepamA-S Medication Solutions LLC
50090-0387LorazepamA-S Medication Solutions LLC
00228-2057LorazepamActavis Elizabeth LLC
00228-2059LorazepamActavis Elizabeth LLC
00228-2063LorazepamActavis Elizabeth LLC
00591-0240LorazepamActavis Pharma, Inc.
00591-0241LorazepamActavis Pharma, Inc.
00591-0242LorazepamActavis Pharma, Inc.
33261-0068LorazepamAidarex Pharmaceuticals LLC
33261-0069LorazepamAidarex Pharmaceuticals LLC
33261-0364LorazepamAidarex Pharmaceuticals LLC
53217-0208LorazepamAidarex Pharmaceuticals LLC
53217-0216LorazepamAidarex Pharmaceuticals LLC
17478-0040LorazepamAkorn
50383-0705LorazepamAkorn
68084-0088LorazepamAmerican Health Packaging
68084-0089LorazepamAmerican Health Packaging
68084-0090LorazepamAmerican Health Packaging
68084-0412LorazepamAmerican Health Packaging
68084-0413LorazepamAmerican Health Packaging
68084-0414LorazepamAmerican Health Packaging
68084-0736LorazepamAmerican Health Packaging
68084-0742LorazepamAmerican Health Packaging
68084-0754LorazepamAmerican Health Packaging
60687-0355LorazepamAmerican Health Packaging
60687-0367LorazepamAmerican Health Packaging
60687-0401LorazepamAmerican Health Packaging
60687-0649LorazepamAmerican Health Packaging
60687-0627LorazepamAmerican Health Packaging
65162-0015LorazepamAmneal Pharmaceuticals LLC
65162-0017LorazepamAmneal Pharmaceuticals LLC
65162-0018LorazepamAmneal Pharmaceuticals LLC
65162-0687LorazepamAmneal Pharmaceuticals LLC
67544-0142LorazepamAphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC
67544-0191LorazepamAphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC
67544-0261LorazepamAphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC
67544-0870LorazepamAphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC
67544-0879LorazepamAphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC
67544-0982LorazepamAphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC
43353-0581LorazepamAphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC
71610-0008LorazepamAphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC
71610-0122LorazepamAphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC
43353-0255LorazepamAphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC
71610-0148LorazepamAphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC
71610-0149LorazepamAphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC
71610-0178LorazepamAphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC
71610-0199LorazepamAphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC
71610-0225LorazepamAphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC
71610-0229LorazepamAphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC
71610-0255LorazepamAphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC
71610-0600LorazepamAphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC
12634-0867LorazepamApotheca, Inc
17856-3532LorazepamATLANTIC BIOLOGICALS CORP.
17856-2059LorazepamATLANTIC BIOLOGICALS CORP.
13107-0083LorazepamAurolife Pharma, LLC
13107-0084LorazepamAurolife Pharma, LLC
13107-0085LorazepamAurolife Pharma, LLC
69189-4246LorazepamAvera McKennan Hospital
69189-5371LorazepamAvera McKennan Hospital
50268-0507LorazepamAvPAK
50268-0508LorazepamAvPAK
50268-0509LorazepamAvPAK
10019-0105LorazepamBAXTER HEALTHCARE CORPORATION
10019-0106LorazepamBAXTER HEALTHCARE CORPORATION
55390-0168LorazepamBedford Laboratories
55390-0169LorazepamBedford Laboratories
55390-0170LorazepamBedford Laboratories
55390-0171LorazepamBedford Laboratories
10544-0269LorazepamBlenheim Pharmacal, Inc.
10544-0244LorazepamBlenheim Pharmacal, Inc.
10544-0085LorazepamBlenheim Pharmacal, Inc.
63629-1233LorazepamBryant Ranch Prepack
63629-2954LorazepamBryant Ranch Prepack
63629-2953LorazepamBryant Ranch Prepack
71335-0204LorazepamBryant Ranch Prepack
71335-0277LorazepamBryant Ranch Prepack
71335-0329LorazepamBryant Ranch Prepack
71335-0655LorazepamBryant Ranch Prepack
71335-0806LorazepamBryant Ranch Prepack
71335-1138LorazepamBryant Ranch Prepack
63629-8174LorazepamBryant Ranch Prepack
63629-8185LorazepamBryant Ranch Prepack
63629-8223LorazepamBryant Ranch Prepack
71335-1311LorazepamBryant Ranch Prepack
71335-1455LorazepamBryant Ranch Prepack
71335-1467LorazepamBryant Ranch Prepack
71335-1694LorazepamBryant Ranch Prepack
55154-5550LorazepamCardinal Health
55154-5590LorazepamCardinal Health
55154-5655LorazepamCardinal Health
55154-3534LorazepamCardinal Health
55154-3535LorazepamCardinal Health
55154-3825LorazepamCardinal Health
55154-3826LorazepamCardinal Health
55154-5878LorazepamCardinal Health
55154-5886LorazepamCardinal Health
55154-0844LorazepamCardinal Health
55154-0845LorazepamCardinal Health
55154-1482LorazepamCardinal Health
55154-7229LorazepamCardinal Health
55154-7975LorazepamCardinal Health
55154-7976LorazepamCardinal Health
72572-0380LorazepamCivica, Inc.
58118-0904LorazepamClinical Solutions Wholesale, LLC
58118-1095LorazepamClinical Solutions Wholesale, LLC
58118-1096LorazepamClinical Solutions Wholesale, LLC
67046-0980LorazepamContract Pharmacy Services-PA
67046-0981LorazepamContract Pharmacy Services-PA
67046-0982LorazepamContract Pharmacy Services-PA
67046-0924LorazepamContract Pharmacy Services-PA
67046-0888LorazepamContract Pharmacy Services-PA
70934-0782LorazepamDenton Pharma, Inc. dba Northwind Pharmaceuticals
61919-0584LORAZEPAMDIRECT RX
61919-0062LORAZEPAMDIRECT RX
61919-0143LORAZEPAMDIRECTRX
61919-0607LORAZEPAMDirectRX
66336-0047LorazepamDispensing Solutions, Inc.
66336-0363LorazepamDispensing Solutions, Inc.
66336-0800LorazepamDispensing Solutions, Inc.
64125-0904LorazepamExcellium Pharmaceutical Inc.
64125-0905LorazepamExcellium Pharmaceutical Inc.
64125-0906LorazepamExcellium Pharmaceutical Inc.
52959-0331LORAZEPAMH.J. Harkins Company, Inc.
52959-0365LORAZEPAMH.J. Harkins Company, Inc.
52959-0538LORAZEPAMH.J. Harkins Company, Inc.
00641-6044LorazepamHikma Pharmaceuticals USA Inc.
00641-6045LorazepamHikma Pharmaceuticals USA Inc.
00641-6046LorazepamHikma Pharmaceuticals USA Inc.
00641-6047LorazepamHikma Pharmaceuticals USA Inc.
00641-6048LorazepamHikma Pharmaceuticals USA Inc.
00641-6049LorazepamHikma Pharmaceuticals USA Inc.
00641-6050LorazepamHikma Pharmaceuticals USA Inc.
00641-6051LorazepamHikma Pharmaceuticals USA Inc.
00641-6207LorazepamHikma Pharmaceuticals USA Inc.
00409-1539LorazepamHospira, Inc.
00409-1985LorazepamHospira, Inc.
00409-6778LorazepamHospira, Inc.
00409-6779LorazepamHospira, Inc.
00409-6780LorazepamHospira, Inc.
00409-6781LorazepamHospira, Inc.
76329-8251LorazepamInternational Medication Systems, Limited
76329-8261LorazepamInternational Medication Systems, Limited
00179-0131LorazepamKAISER FOUNDATION HOSPITALS
00179-0148LorazepamKAISER FOUNDATION HOSPITALS
00179-0163LorazepamKAISER FOUNDATION HOSPITALS
00179-0185LorazepamKAISER FOUNDATION HOSPITALS
00179-0186LorazepamKAISER FOUNDATION HOSPITALS
35356-0747LorazepamLake Erie Medical & Surgical Supply DBA Quality Care Products LLC
49999-0122LorazepamLake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC
49999-0266LorazepamLake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC
49999-0805LorazepamLake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC
35356-0694LorazepamLake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC
35356-0844LorazepamLake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC
35356-0882LorazepamLake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC
55700-0614LorazepamLake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC
69315-0904LorazepamLeading Pharma, LLC
69315-0905LorazepamLeading Pharma, LLC
69315-0906LorazepamLeading Pharma, LLC
75921-0241LorazepamLife Line Home Care Services, Inc.
70166-0260LorazepamLohxa
00904-5980LorazepamMajor Pharmaceuticals
00904-5981LorazepamMajor Pharmaceuticals
00904-5982LorazepamMajor Pharmaceuticals
00904-6007LorazepamMajor Pharmaceuticals
00904-6008LorazepamMajor Pharmaceuticals
00904-6009LorazepamMajor Pharmaceuticals
76237-0289LorazepamMcKesson Contract Packaging
76237-0290LorazepamMcKesson Contract Packaging
76237-0291LorazepamMcKesson Contract Packaging
65084-0441LorazepamMcKesson Corporation dba RX Pak
65084-0442LorazepamMcKesson Corporation dba RX Pak
65084-0443LorazepamMcKesson Corporation dba RX Pak
63739-0499LorazepamMcKesson Corporation dba SKY Packaging
63739-0500LorazepamMcKesson Corporation dba SKY Packaging
63739-0501LorazepamMcKesson Corporation dba SKY Packaging
63739-0802LorazepamMcKesson Corporation dba SKY Packaging
63739-0803LorazepamMcKesson Corporation dba SKY Packaging
63739-0804LorazepamMcKesson Corporation dba SKY Packaging
63739-0154LorazepamMcKesson Packaging Services Business Unit of McKesson Corporation
63739-0155LorazepamMcKesson Packaging Services Business Unit of McKesson Corporation
63739-0156LorazepamMcKesson Packaging Services Business Unit of McKesson Corporation
45865-0422LorazepamMedsource Pharmaceuticals
45865-0470LorazepamMedsource Pharmaceuticals
45865-0499LorazepamMedsource Pharmaceuticals
51079-0386LorazepamMylan Institutional Inc.
51079-0387LorazepamMylan Institutional Inc.
51079-0417LorazepamMylan Institutional Inc.
00378-2321LorazepamMylan Pharmaceuticals Inc.
00378-2457LorazepamMylan Pharmaceuticals Inc.
00378-2777LorazepamMylan Pharmaceuticals Inc.
00615-7805LorazepamNCS HealthCare of KY, Inc dba Vangard Labs
00615-8003LorazepamNCS HealthCare of KY, Inc dba Vangard Labs
00615-8004LorazepamNCS HealthCare of KY, Inc dba Vangard Labs
00615-8050LorazepamNCS HealthCare of KY, Inc dba Vangard Labs
00615-8075LorazepamNCS HealthCare of KY, LLC dba Vangard Labs
00615-8076LorazepamNCS HealthCare of KY, LLC dba Vangard Labs
00615-8077LorazepamNCS HealthCare of KY, LLC dba Vangard Labs
51655-0822LorazepamNorthwind Pharmaceuticals
66267-0133LorazepamNuCare Pharmaceuticals, Inc.
66267-0427LorazepamNuCare Pharmaceuticals, Inc.
66267-0608LorazepamNuCare Pharmaceuticals, Inc.
66267-0798LorazepamNuCare Pharmaceuticals, Inc.
66267-0835LorazepamNuCare Pharmaceuticals, Inc.
68071-3010LorazepamNuCare Pharmaceuticals, Inc.
68071-3096LorazepamNuCare Pharmaceuticals, Inc.
68071-3121LorazepamNuCare Pharmaceuticals, Inc.
68071-3227LorazepamNuCare Pharmaceuticals, Inc.
68071-3242LorazepamNuCare Pharmaceuticals, Inc.
68071-4882LorazepamNuCare Pharmaceuticals,Inc.
68071-4916LorazepamNuCare Pharmaceuticals,Inc.
68071-4918LorazepamNuCare Pharmaceuticals,Inc.
68071-5022LorazepamNuCare Pharmaceuticals,Inc.
68071-5048LorazepamNuCare Pharmaceuticals,Inc.
68071-5061LorazepamNuCare Pharmaceuticals,Inc.
68071-5068LorazepamNuCare Pharmaceuticals,Inc.
68071-5084LorazepamNuCare Pharmaceuticals,Inc.
68071-5137LorazepamNuCare Pharmaceuticals,Inc.
68071-5250LorazepamNuCare Pharmaceuticals,Inc.
68682-0303LorazepamOceanside Pharmaceuticals
68682-0304LorazepamOceanside Pharmaceuticals
68682-0305LorazepamOceanside Pharmaceuticals
00574-0163LorazepamPaddock Laboratories, LLC
43063-0048LorazepamPD-Rx Pharmaceuticals, Inc.
43063-0057LorazepamPD-Rx Pharmaceuticals, Inc.
55289-0402LorazepamPD-Rx Pharmaceuticals, Inc.
55289-0487LorazepamPD-Rx Pharmaceuticals, Inc.
55289-0594LorazepamPD-Rx Pharmaceuticals, Inc.
72789-0197LorazepamPD-Rx Pharmaceuticals, Inc.
72789-0226LorazepamPD-Rx Pharmaceuticals, Inc.
72789-0236LorazepamPD-Rx Pharmaceuticals, Inc.
00121-0770LorazepamPharmaceutical Associates, Inc.
54348-0028LorazepamPharmPak, Inc.
54348-0049LorazepamPharmPak, Inc.
54868-0061LorazepamPhysicians Total Care, Inc.
54868-1338LorazepamPhysicians Total Care, Inc.
54868-2145LorazepamPhysicians Total Care, Inc.
54868-3566LorazepamPhysicians Total Care, Inc.
54868-6010LorazepamPhysicians Total Care, Inc.
68788-9258LorazepamPreferred Pharmaceuticals Inc.
68788-7411LorazepamPreferred Pharmaceuticals Inc.
68788-7355LorazepamPreferred Pharmaceuticals Inc.
68788-9174LorazepamPreferred Pharmaceuticals, Inc
68788-9839LorazepamPreferred Pharmaceuticals, Inc
68788-9840LorazepamPreferred Pharmaceuticals, Inc
68788-0241LorazepamPreferred Pharmaceuticals, Inc.
68788-9511LorazepamPreferred Pharmaceuticals, Inc.
68788-9982LorazepamPreferred Pharmaceuticals, Inc.
68788-7428LorazepamPreferred Pharmaceuticals, Inc.
68788-7533LorazepamPreferred Pharmaceuticals, Inc.
68788-7480LorazepamPreferred Pharmaceuticals, Inc.
63187-0208LorazepamProficient Rx LP
63187-0417LorazepamProficient Rx LP
63187-0536LorazepamProficient Rx LP
63187-0576LorazepamProficient Rx LP
63187-0868LorazepamProficient Rx LP
71205-0166LorazepamProficient Rx LP
71205-0200LorazepamProficient Rx LP
71205-0228LorazepamProficient Rx LP
71205-0235LorazepamProficient Rx LP
00603-4246LorazepamQualitest Pharmaceuticals
00603-4247LorazepamQualitest Pharmaceuticals
00603-4248LorazepamQualitest Pharmaceuticals
55700-0745LorazepamQuality Care Products, LLC
55700-0778LorazepamQuality Care Products, LLC
63304-0772LorazepamRanbaxy Pharmaceuticals Inc.
63304-0773LorazepamRanbaxy Pharmaceuticals Inc.
63304-0774LorazepamRanbaxy Pharmaceuticals Inc.
21695-0238LorazepamRebel Distributors Corp
21695-0239LorazepamRebel Distributors Corp
21695-0240LorazepamRebel Distributors Corp
42254-0096LorazepamRebel Distributors Corp
42254-0111LorazepamRebel Distributors Corp
42254-0113LorazepamRebel Distributors Corp
42254-0254LorazepamRebel Distributors Corp
67296-0042LorazepamRedPharm Drug Inc.
67296-0306LORAZEPAMRedPharm Drug Inc.
67296-0143LorazepamRedPharm Drug, Inc.
67296-1060LorazepamRedPharm Drug, Inc.
67296-1228LorazepamRedPharm Drug, Inc.
67296-1277LorazepamRedPharm Drug, Inc.
67296-1332LorazepamRedPharm Drug, Inc.
67296-1539LorazepamRedPharm Drug, Inc.
67296-1540LorazepamRedPharm Drug, Inc.
67296-1622LorazepamRedPharm Drug, Inc.
67296-1629LorazepamRedPharm Drug, Inc.
67296-0726LorazepamRedPharm Inc.
52125-0025LorazepamREMEDYREPACK INC.
52125-0030LorazepamREMEDYREPACK INC.
52125-0031LorazepamREMEDYREPACK INC.
24236-0516LorazepamREMEDYREPACK INC.
52125-0316LorazepamREMEDYREPACK INC.
52125-0329LorazepamREMEDYREPACK INC.
52125-0867LorazepamREMEDYREPACK INC.
52125-0913LorazepamREMEDYREPACK INC.
52125-0931LorazepamREMEDYREPACK INC.
52125-0950LorazepamREMEDYREPACK INC.
61786-0310LorazepamREMEDYREPACK INC.
61786-0358LorazepamREMEDYREPACK INC.
61786-0316LorazepamREMEDYREPACK INC.
61786-0428LorazepamREMEDYREPACK INC.
61786-0578LorazepamREMEDYREPACK INC.
61786-0616LorazepamREMEDYREPACK INC.
61786-0726LorazepamREMEDYREPACK INC.
61786-0902LorazepamREMEDYREPACK INC.
61786-0918LorazepamREMEDYREPACK INC.
61786-0919LorazepamREMEDYREPACK INC.
70518-0155LorazepamREMEDYREPACK INC.
70518-0156LorazepamREMEDYREPACK INC.
70518-0275LorazepamREMEDYREPACK INC.
70518-0303LorazepamREMEDYREPACK INC.
70518-0445LorazepamREMEDYREPACK INC.
70518-0486LorazepamREMEDYREPACK INC.
70518-1045LorazepamREMEDYREPACK INC.
70518-1255LorazepamREMEDYREPACK INC.
70518-1313LorazepamREMEDYREPACK INC.
70518-1431LorazepamREMEDYREPACK INC.
70518-1520LorazepamREMEDYREPACK INC.
70518-1679LorazepamREMEDYREPACK INC.
70518-2186LorazepamREMEDYREPACK INC.
70518-2194LorazepamREMEDYREPACK INC.
70518-2239LorazepamREMEDYREPACK INC.
70518-2268LorazepamREMEDYREPACK INC.
70518-2442LorazepamREMEDYREPACK INC.
70518-2799LorazepamREMEDYREPACK INC.
70518-3188LorazepamREMEDYREPACK INC.
70518-3225LorazepamREMEDYREPACK INC.
53002-5290LorazepamRPK Pharmaceuticals, Inc.
53002-7720LorazepamRPK Pharmaceuticals, Inc.
53002-5291LorazepamRPK Pharmaceuticals, Inc.
53002-6290LorazepamRPK Pharmaceuticals, Inc.
53002-7721LorazepamRPK Pharmaceuticals, Inc.
33358-0221LorazepamRxChange Co.
00781-1403LorazepamSandoz Inc
00781-1404LorazepamSandoz Inc
00781-1405LorazepamSandoz Inc
00781-5404LorazepamSandoz Inc
00781-5406LorazepamSandoz Inc
00781-5408LorazepamSandoz Inc
00781-5371LorazepamSandoz Inc
00781-5377LorazepamSandoz Inc
00781-5379LorazepamSandoz Inc
60760-0457LorazepamSt. Mary
60760-0516LorazepamSt. Mary's Medical Park Pharmacy
16590-0143LORAZEPAMSTAT RX USA LLC
16590-0584LORAZEPAMSTAT RX USA LLC
42549-0558LORAZEPAMSTAT Rx USA LLC
42549-0655LORAZEPAMSTAT Rx USA LLC
00093-4820LorazepamTeva Pharmaceuticals USA Inc
00093-4821LorazepamTeva Pharmaceuticals USA Inc
00093-4822LorazepamTeva Pharmaceuticals USA Inc
00093-3427LorazepamTeva Pharmaceuticals USA, Inc.
00093-3425LorazepamTeva Pharmaceuticals USA, Inc.
00093-3426LorazepamTeva Pharmaceuticals USA, Inc.
64725-0772LorazepamTYA Pharmaceuticals
64725-0773LorazepamTYA Pharmaceuticals
64725-0242LorazepamTYA Pharmaceuticals
64725-6044LorazepamTYA Pharmaceuticals
50436-3959LorazepamUnit Dose Services
50436-3960LorazepamUnit Dose Services
50436-3961LorazepamUnit Dose Services
00832-0910LorazepamUpsher-Smith Laboratories, Inc.
00832-0911LorazepamUpsher-Smith Laboratories, Inc.
00832-0912LorazepamUpsher-Smith Laboratories, Inc.
00054-3532LorazepamWest-Ward Pharmaceuticals Corp.
free demo
request yours today
newsletter
free subscription
pricing
for any budget

Thank you for choosing Find-A-Code, please Sign In to remove ads.