ABC Code Set

G - Herbs and natural substances

section notes

GA - Oriental

section notes

GAM - Oriental herbs and natural substances beginning with letter M

section notes
GAMAA Macacae / hou zao
GAMAB Magnolia / hou po / xin yi
GAMAC Maidis stigma / yu mi xu
GAMAD Manitis / chuan shan jia
GAMAE Massa fermentata / shen qu
GAMAF Matteuccia struthiopteris / guan zhong
GAMAG Mazus / ding jin cao
GAMAH Meliae radicis / chuan lian zi
GAMAI Mentha / bo he
GAMAJ Millettia / ji xue teng
GAMAK Minium / qian dan
GAMAL Moghaniae / yi tiao gen
GAMAM Momordicae / luo han guo / luo han ye / mu bie zi
GAMAN Mori albae / sang bai pi / sang shen / sang ye / sang zhi
GAMAO Morindae / ba ji tian
GAMAP Moutan radicis / mu dan pi
GAMAQ Mucunae / ji xue teng
GAMAR Myristicae / rou dou kou
GAMAS Myrrha / mo yao
GAMZZ Undefined Oriental herb and natural substance letter M narrative required
free demo
request yours today
pricing
for any budget
sign IN
welcome back!

Thank you for choosing Find-A-Code, please Sign In to remove ads.